Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
sislidusler

Karasuk Kültürü (Mö1200 - Mö 700) Nedir

İsmini Karasuk Nehri'nden alan kültürde, Orta Asya'da ilk demir işletmeciliğine rastlanmıştır.


Karasuk Kültürü (Mö1200 - Mö 700) Resimleri

Karasuk Kültürü (Mö1200 - Mö 700) Sunumları

Karasuk Kültürü (Mö1200 - Mö 700) Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Karasuk Kültürü (Mö1200 - Mö 700) Ek Bilgileri

 • 3
  8 ay önce

  Karasuk Kültürü  MÖ 1200- MÖ 700 yılları arasına tarihlenen Tunç Çağına ait kültür çevresi.
  Bu kültür adını Yenisey ırmağının kollarından biri olan Karasuk nehrinden almıştır. Orta Asya uygarlığında demir ilk defa bu bölgede işlenmiştir. Keçeden dokunan çadırlarla örtülü dört tekerlekli arabaların kullanıldığı yapılan kazılar sonucunda tespit edilmiştir.
  Ölü gömme adetleri ve seramik süslemeleriyle Andronovo Kültürüyle benzerlik gösteren Karasuk kültürü çevresinde yaşayan insanlar, at, deve, sığır ve koyun beslemekte, dokumacılığı bilmekte idiler. En yaygın abideleri mezarlarıydı. Taştan yapılan yamuk dörtgen biçiminde yapılan tabutlardaki ölüler baş kısmı geniş tarafa gelecek şekilde ya sırt üstü yada esnetilmiş olarak yatırılmıştı. Taş veya kil toprak içine döküm yöntemiyle bronzdan yapılmış kürekler, bıçaklar ve benzeri el aletlerinin kabzaları, halka halka, mantar şeklinde yada hayvan figürü şeklinde sanatsal uğraşlarla yapılmıştı.[1]
  Bu devreye ait kurganlardaki buluntular arasında yüzük, bilezik, küpe gibi süs eşyalarına rastlanmaktadır. Kabzaları hayvan figürüyle süslenmiş hançerler, Orta Asya’daki İskitgeleneğinin belirtisidir. Atlı-göçebe kültürünün Orta Asya’ya tamamen yayılarak İskitgöçebe kültürünün temelini oluşturmuştur.
  Türk sanatının oluşumunda önemli katkısı vardır. Söz konusu devirde bilhassa kabzaları hayvan figürlü hançer ve bıçaklar, Karadeniz’in kuzeyinden Baykal Bölgesi ve daha güneye kadar ulaşmış ve buradan da Çin’e kadar yayılmıştır.

 • 1
  8 ay önce

  MÖ 1200- MÖ 700 yılları arasına tarihlenen Tunç Çağına ait kültür çevresi.
  Bu kültür adını Yenisey ırmağının kollarından biri olan Karasuk nehrinden almıştır. Orta Asya uygarlığında demir ilk defa bu bölgede işlenmiştir. Keçeden dokunan çadırlarla örtülü dört tekerlekli arabaların kullanıldığı yapılan kazılar sonucunda tespit edilmiştir.
  Ölü gömme adetleri ve seramik süslemeleriyle Andronovo Kültürüyle benzerlik gösteren Karasuk kültürü çevresinde yaşayan insanlar, at, deve, sığır ve koyun beslemekte, dokumacılığı bilmekte idiler. En yaygın abideleri mezarlarıydı. Taştan yapılan yamuk dörtgen biçiminde yapılan tabutlardaki ölüler baş kısmı geniş tarafa gelecek şekilde ya sırt üstü yada esnetilmiş olarak yatırılmıştı. Taş veya kil toprak içine döküm yöntemiyle bronzdan yapılmış kürekler, bıçaklar ve benzeri el aletlerinin kabzaları, halka halka, mantar şeklinde yada hayvan figürü şeklinde sanatsal uğraşlarla yapılmıştı.[1]
  Bu devreye ait kurganlardaki buluntular arasında yüzük, bilezik, küpe gibi süs eşyalarına rastlanmaktadır. Kabzaları hayvan figürüyle süslenmiş hançerler, Orta Asya’daki İskitgeleneğinin belirtisidir. Atlı-göçebe kültürünün Orta Asya’ya tamamen yayılarak İskitgöçebe kültürünün temelini oluşturmuştur.
  Türk sanatının oluşumunda önemli katkısı vardır. Söz konusu devirde bilhassa kabzaları hayvan figürlü hançer ve bıçaklar, Karadeniz’in kuzeyinden Baykal Bölgesi ve daha güneye kadar ulaşmış ve buradan da Çin’e kadar yayılmıştır.
  Türklerde çağının sonuna doğru iyice belirgin hale gelen göçebe kültürü,kurgan buluntularının zengişleşmesiyle Asya'dan yenibir çağa  girildiğinin müjdelemektedir. Karasuk adıyla  bilinen bu kültür, Sibirya merkez olmak üzere, Baykal kıyıları, Kuzey Moğolistan, Altaylar'dakib Anyang ve Huang He kıyılarına kadar yayılmıştır.Dönem MÖ 1200 ve 700 yılına kadar sürmüştür.

  Karasuk kültürüne bağlanan bütün mezarların içleri ahşap kaplı üzerleri yığma tepeler halindedir. Söz konusu edilen bu mezar anlayışı Hun kurganlarının öncüsü olarak kabul edilir. Kazılarda ortaya çıkan mezarlarda brakisefal ( "yuvarlak kafatası" olarak nitelendirilebilecek kafatası tipinin bilimsel adı) yapılı insana rastlamışlardır. 

  Karsuk kültürünün en ilgi çeken buluntuları metal bıçaklardır. İleri metalürji tekniğinin (Metallerin ayrılması, saflaştırılması ve kullanma maksadına göre işlenmesiyle ilgili ilim dalı) ürünleri olan tek ağızlı bıçak ve hançerlerin kendilerinie özğü biçimleri bu kültürün tanıtıcı özelliğidir. "S" biçimli yatağanların kabzaları üzerinde baskı tekniğiyle yapılmış bezemeler kabza tepesinde halka ve hayvan figürleri görülüyor. Bıçakların çoğu tunçtan yapılmıştır. Hun çağında gelişme gösterecek olan hayvan üslüpbu'nun doğuşunu niteler. Kazılardan ortaya çıkan silahların arasında konik geçme ok ve mızrak uçlarına raslanılmıştır. Türk'lerde gelişmiş geometrik bezemeler, yapay ip bezek, daireler, eşkenar dörtgenler ve iri üçgenler yapan zikzaklarla zengin bir motif görülür.

  Anav'dan başlayıp Karasuka kadar uzanan bu gelişim sürecinde atın binek hayvanı olarak kullanılması ve hayvanların evcilleştirilmesi, tarımın başlaması özellikle seramik sanatının ilerleme kaydettiği görülür. Tunç ve demirden yapılan silahlarla toplulukların diğer topluluklara egemenlik kurmasını sağlarken atın binek hayvanı olarak kullanılması mesafeleri kısaltmış olması kültür ve sanatın yayılmasında etkili olmuştur. Atlı kültür ve kurgan geleneğinin gelişmesi Hun çağını hazırlayan kültür ve sanat öğelerinin bu dönemlerde biçimlenmeye başkadığının önemli göstergesidir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin